”ingen kedja är starkare än dess svagaste länk”
15 December, 2022 by
”ingen kedja är starkare än dess svagaste länk”
Securify AB, Richard Ankarman

In English

"Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk”. Med hänsyn till senaste tidens omvärldsförändringar så är talesättet mer aktuellt än någonsin tidigare. 

För projekt avseende perimeterskydd för kritisk infrastruktur kan inget steg i processen, från riskanalys, utformning av kravställningar till design, leverans och implementering. Ingen del får lämnas till slumpen. 

Samtliga ingående delar, från infrastruktur för strömförsörjning, och nätverk till sensorer, subsystem samt PSIM system är alla delar av ett integrerat perimetersystem. 

Vid sidan om ingående hård- och mjukvaror så är kunskap och erfarenheter i fråga om hur ett perimetersystem skall designas, projekteras, installeras, konfigureras, integreras, testas och dokumenteras, avgörande för ett framgångsrikt projekt. 

Säkerhetsindustrins narrativ präglas i stor utsträckning av teknik och produkter. Men kunskap och erfarenhet väger tyngre än summan av ingående hård- och mjukvaror. Att bygga upp kompetens kräver praktisk erfarenhet över lång tid, samt mod att ibland misslyckas, reflektera, att vara ödmjuk och med integritet, agera transparent i frågor om systemets styrkor men även dess svagheter. Faktum är att kompetens i viss mån tom kan kompensera för ingående komponenters svagheter genom hur enskilda delar bäst installeras, konfigureras osv. 

Att anskaffa perimeterskydd, bestående av förvisso premium produkter, men från leverantörer som saknar praktisk erfarenhet riskerar leda till falsk trygghet. Perimeterskydd av kritisk infrastruktur måste byggas på mer än förhoppningar och illusioner. 

Allt är som bekant inte vad det ser ut att vara. Kättingen på fotot är inte en smidd kätting. Det är en illusion, ett skickligt utfört konstverk av Eva Bergvall, från Form Från Skå väster om Stockholm, som med lera och en teknik kallad copper matte raku bränning, skapat illusionen av en kraftfullt smidd kätting från svunna tider. 

Securify avsätter en hel del tid, pengar och möda till att kontinuerligt problematisera, testa, öva och utvärdera såväl teknik som metoder. Vår vardag präglas av en lärande process i strävan att utveckla och förfina våra erbjudanden. Allt utifrån devisen ’ingen kedja är starkare än dess svagaste länk’.

Securify tillhandahåller såväl nyckelfärdiga, integrerade perimetersystem, som enskilda avgränsade sensorer/funktioner. 

Vanligtvis levererar vi delar av perimetersystemet som radarsensorer, radarhanteringssystem, nätverk och videoanalys. Våra återförsäljarpartners anskaffar kameror, videohanteringssystem från sina andra leverantörer. Med det sagt så kan dock Securify ta ansvar för att leverera nyckelfärdiga system, med allt från infrastruktur till överordnat system. 

Securify tillhandahåller nedanstående tjänster:


1. Behov- & riskanalys


2. Systemdesign


3. Site Survey


4. 
FAT-testning


5. Site commissioning


6. Utbildning


7. Supportavtal


8. SUP avtal


9. Dokumentation

”ingen kedja är starkare än dess svagaste länk”
Securify AB, Richard Ankarman 15 December, 2022
Share this post
Labels
Archive