Mikrohybrid elkraft och fiber för 5G, WiFi, säkerhet, övervakning och smarta städer - Säkerställ pålitlig kraftmatning och fiberanslutning till lägsta möjliga totala kostnad.

Genom att installera den smala InOne mikrohybrid kabeln i mikrorör så kan du reducera den totala installationskostnaden med upp till 50-70% jämfört med installation av två separata kablar för kraft och fiber. Dessutom kan man utnyttja existerande infrastruktur bestående av mikrorör för att reducera installationskostnaden ytterligare.

Ett system - Alla tillämpningar

InOne systemet kan försörja flera enheter med kraft och fiber utifrån en enda utgångsnod. Typiska applikationer för InOne systemet är:


  • CCTV och säkerhetssystem

  • 5G/WiFi small cells

  • Distribuerade antennsystem, DAS

  • Fixed Wireless Access, FWA

  • Fiber till antennen, FTTA

  • IoT och smarta städer

  • Anslutningar till radiolänkar