Kan du hantera en insexnyckel? Då kan du också installera en jaktkamera!
10 October, 2022 by
Kan du hantera en insexnyckel? Då kan du också installera en jaktkamera!
Securify AB, Richard Ankarman

In English

Det låter lite galet, vad har insexnycklar med jaktkameror att göra. Svaret är såklart ingenting, annat än enkelheten! Securify har i samarbete med Advancis Software & Services och Ultinous integrerat jaktkameror till U-filter AI bildanalys och Winguard PSIM i ett koncept som vi benämner Rapid AI-lert. Enkelhet kombinerat med sofistikerade systemfunktioner.

Vi insåg under våren 2022 att många professionella slutanvändare faktiskt använder jaktkameror. Det är inte bara jaktlag, eller privatpersoner för bevakning av sommarstugan, fritidsbåten, husvagnen eller bönder som vill skydda bränseledepåer och maskiner. Användningsfallen är mångfacetterade. 

När behovet avser temporära punktinsatser, situationer utan tillgång till vare sig strömförsörjning eller nätverk så kan en jaktkamera visa sig användbar. Problemet är falsklarm som innebär att den inte duger som en larmsensor, mer för att dokumentera händelser. 

Men om foton från en jaktkamera kan analyseras med hjälp av en kvalificerad AI bildanalys så blir det genast betydligt mer användbart. Om larm från jaktkameror dessutom kan integreras till ett VMS eller PSIM system så kan jaktkameror nyttjas som vilken bildsensor som helst. En sådan systemlösning är skalbar på ett sätt som fristående jaktkameror inte är. 

Vi ser många olika kategorier slutanvändare som har nytta av en enkel, mobil lösning, till låg kostnad, som snabbt och enkelt kan driftsättas och flyttas runt, där den för tillfället behövs. Utan krav på tekniska förkunskaper. 

De alltmer populära, mobila masttornen syns allt oftare vid byggetableringar, entreprenadarbeten är vare sig enkla att hantera eller särskilt billiga. Fasta kameror, kombinerat med en PTZ-kamera, lokalt VMS-system, UPS m.m. innebär att månadsavgiften kan landa på 10-15.000kr beroende på val utrustning. Lägg därtill serviceavtal och kostnader för att med hjälp av leverantören, omgruppera masttornen vartefter bevakningsområdet förändras. Såklart har inte jaktkameror samma räckvidd, bildkvalité m.m. Men i många situationer duger de mer än väl för uppgiften som bildsensor. 

Rapid AI-lert är ett koncept som bygger på en integration av Ultinous U-filter till Advancis PSIM, WinGuard. Larmoperatörer erbjuds ett sammanhållet och intuitivt gränssnitt med larmpanel, karta med aktuella kameraplaceringar och bildlarm med larminstruktion (SOP). Enkelt och samtidigt skalbart och sofistikerat. 

Rapid AI-lert är kompatibelt med vilken jaktkamera som helst. Även fasta övervakningskameror kan anslutas, oberoende fabrikat och modell. 

Att installera och driftsätta en jaktkamera är lika enkelt som att använda en insexnyckel och kan med fördel utföras av slutkunden. 

Securify ställer ut på SKYDD den 25-27:e oktober 2022. Besök vår monter A16:20 för en presentation av Rapid AI-lert och andra innovativa lösningar för perimeterskydd. 

Läs mer om Rapid AI-lert på Securifys hemsida

PS. All enkelhet till trots, Securify säljer inte lösningar för perimeterskydd direkt till slutkund så vi söker återförsäljare som gillar att ’tänka utanför lådan’ DS.


Scenario


Användningsfall:
allt från enklare uppgifter som bevakning av arbetsmaskiner, sommarstugan till gränsbevakning och mobförråd samt tidigt skede i samband med byggetablering m.m. Gemensamt för kunderna är att behovet ofta är temporära eller semi-permanenta bevakningsuppgifter. Förutsättningarna är enkelt handhavande och snabba installationer utan krav på förkunskaper. Vem som helst skall kunna installera och driftsätta. Dessutom, där installationen skall ske saknas alltid tillgång till infrastruktur (el/internet). 

Uppgift: att detektera och verifiera intrång och samtidigt klassificera händelsen i form av människa eller fordon.

Lösning: enkla s.k. jaktkameror, SIM-kort och foton via mail till bildanalyssystem för klassificering.

 
Jaktkamera av modell Hunter Premium Pro, placerad i en utmanade

Fristående jaktkameror som bildsensor utan AI.

 
Mobila jaktkameror med 4G uppkoppling (batteridrivna) detekterar rörelse och skickar ett mail med bifogad bild till en vald mottagre. Totalt ca. 300 bilder per 24h tas emot vid den centrala övervakningsstationen. De flesta av bilderna är "falsk negativa" som innehåller olika sorters djur, som utlöste kamerans PIR-sensor.

Begärd funktionalitet: ett system som kan automatiskt analysera en JPEG-bild och klassificera människor och fordon, utan att befintliga kameror behöver bytas ut.


Jaktkameror integrerade till AI bildanalys PSIM

 

Såvitt vi vet finns det inga VMS-system som stöder en funktion för att ta emot enstaka stillbilder. VMS är designat för att presentera och lagra livevideoströmmar. Vi insåg att ett system som kombinerar enkla jaktkameror, med AI-analys fusionerat med ett skalbart och flexibelt PSIM-system, skulle vara tilltalande, inte bara för bönder utan även för mycket mer kvalificerade slutanvändare.

Därför, under våren -22, gick Securify, Advancis och Ultinous ihop med målet att integrera U-filter i Winguard PSIM-systemet. Vi har döpt denna funktion till Rapid AI-alert.

Resultatet av våra ansträngningar är i illustrationen nedan. Fördelen är att med ett PSIM-system, som fungerar som en gemensam operatörsplattform, är möjligheterna nästan obegränsade.Användningsfall:
 Bilderna visar förmågan med Rapid AI-lert.

Kameran är placerad ca 10 m från stigen, medvetet placerad i en utmanande position med grenar och buskar i kamerans FOV samt motljus.

Resultatet är mycket bra. IR-sensorn detekterar rörelser och kameran tar ett foto. Bildanalys Systemet klarar att klassificera trots att endast delar av människan är synligt. 

På vissa bilder så är förutsättningarna så svåra att vi undrar om ens en operatör hade sett människan, t ex bild 3. 

Exempel - Winguard GUI layout

Kan du hantera en insexnyckel? Då kan du också installera en jaktkamera!
Securify AB, Richard Ankarman 10 October, 2022
Share this post
Labels
Archive