Vikten av att matcha valet av teknik mot aktuell hotnivå
11 April, 2023 by
Vikten av att matcha valet av teknik mot aktuell hotnivå
Securify AB, Richard Ankarman

In English

Som system distributör ligger vår passion, kunskap och erfarenhet främst nära tekniska lösningar. Vår teknik-stack inom området luftskydd spänner över hela skalan; från kostnadseffektiva passiva detektionssystem till avancerade radarsystem och störsändning. När vi får frågor kring vilken teknik som är lämplig så är vårt svar ofta “det beror på vad hotet betår av”. 

Vi kan och ska inte göra någon annans riskanalys, men som utgångspunkt i teknikval brukar vi använda tabell som är en bra grund för ett resonemang med kunder, konsulter och leverantörer. 

IEC (International Electrotechnical Commission) är en kommission vars främsta syfte är att arbeta fram och fastställa internationella standarder inom elektroteknik och elektronik. Även om en komplett säkerhetsanalys är ett omfattande arbete kan IEC’s standard 62443 vara en bra utgångspunkt.

Den senaste tidens händelser med oidentifierade drönare i luftrummet, kring några av vårt lands mest känsliga skyddsobjekt, är ett exempel på värdet av att mål, metod, resurs har utgångspunkt i en liknande modell.

Låt oss, som exempel, anta att främmande makt ligger bakom dessa operationer. Det är en avgörande skillnad mot kommersiella drönare. Att främmande makt kan antas använda andra metoder för styrning och navigering jämfört med kommersiella drönare. Slutsatsen är att ribban höjts och att sensorer så som passiva detektions system, som scannar luftrummets radiospektrum efter signaturer i syfte att avslöja kommunikation mellan drönare och fjärrkontroll saknar nödvändig förmåga. 

Slutsatsen är att tekniska system måste anpassas till aktuell hotnivå.

Vikten av att matcha valet av teknik mot aktuell hotnivå
Securify AB, Richard Ankarman 11 April, 2023
Share this post
Labels
Archive