Securify går all in på videoanalys
30 November, 2021 by
Securify går all in på videoanalys
Securify AB, Richard Ankarman

In English

För första gången i bolagets historia har Securify fått beställning avseende perimeterskydd utan radar. 

Sedan starten 2014 har Securify kommit att förknippas med perimeter system baserat på kombination av radar och styrbara kameror. Vi har levererat system till installatörer med slutanvändare inom samhällskritisk infrastruktur, i stora delar av Europa. 

Med tiden har vi sett behovet av att våra lösningar kan utformas till effektiva perimeterskydd även i situationer där radar som sensorteknologi inte är det bästa alternativet. Så i slutet av 2019 fattade vi ett strategiskt beslut om att bredda vårt sortiment. Som första steg valde vi att addera AI videoanalys till radarbaserade lösningar. Det övergripande målet är att, med hjälp av AI videoanalys, objekt-klassificera radarlarm då en radarsensor inte kan särskilja en människa från ett rådjur.I arbetet med att ta fram en anläggnings specifik systemlösning, anpassade till specifika behov och förutsättningar, så utgår vi från vår designprocess med vår 5-stegsmodell där en larmhändelse indelas i fem steg; Detektion, Verifiering, Klassificering, Identifiering och Åtgärd. 

Under hösten 2021 blev Securify tillfrågade om offert på ett radarsystem till ett fastighet med högt skyddsvärde. Slutsatserna från vår behovsanalys och anläggningens förutsättningar resulterade dock i en rekommendation av avstå från radar och istället använda fasta kameror. Förutsättningarna, med små ytor, korta avstånd och mycket växtlighet, var sådana att radar hade varit direkt olämpligt. 

Istället rekommenderade vi en lösning baserad på 16 st fasta kameror från Axis med serverbaserad videoanalys utvecklad av Ultinous och videohanteringssystem från Milestone. Tidigare i bolagets historia hade detta projekt varit ett exempel på projekt vi valt att avstå från. Tack vare satsningen på att bredda vårt sortiment så kunde vi tillhandahålla ett högpresterande perimetersystem baserat på kameror som sensor för Detektion och Verifiering samt AI videoanalys för Klassificering. Radar är en utomordentligt bra sensorteknologi för detektering och spårning, men inte alltid eller överallt.

Securify har sedan våren 2020 hårdtestat Ultinous “U-alarm” med att utföra videoanalys på dynamiskt styrd PTZ-kamera och klassa objekt på stora avstånd och utmanande omständigheter. Att utföra videoanalys med fasta kameror, i en förvisso krävande miljö med mycket växtlighet och krävande belysning, ansåg vi vara en förhållandevis enkel uppgift. 

Vi överlät till installatören att anskaffa kameror, videosystem och övriga komponenter från sina ordinarie leverantörer och att Securifys åtagande, i detta projekt, avgränsas till systemdesign, mjukvara, serverhårdvara för videoanalysen, driftsättning- samt teknisk support. 

Securify går all in på videoanalys
Securify AB, Richard Ankarman 30 November, 2021
Share this post
Labels
Archive