We iron out the wrinkles
11 October, 2022 by
We iron out the wrinkles
Securify AB, Richard Ankarman

In English

Kombinationen av radar och PTZ-kameror förenar det bästa av två världar. Väderoberoende detektering och spårning med högupplöst video av spårat objekt. 

Vi har under åren fått återkoppling från slutanvändare med synpunkter om att PTZ-styrningen är ryckig och och tröttsam att titta på. Gång efter annan så har vi, utan att riktigt lyssna, förklarat hur det fungerar. Förvisso så har de allra flesta nöjt sig med våra svar, men själva har vi inte varit helt bekväma i vårt sätt att svara. Så strax före semestern sommaren 2022 så trillade äntligen polletten ned avseende ryckig PTZ-styrning. Utfallet från en intern diskussion av konsekvenserna med metoden landade i en benchmark. Vi kunde snabbt konstatera att alla tillverkare faktiskt använder samma metod. Men det fanns ett undantag, nämligen Axis Communications! Hur kunde det komma sig att Axis hade utvecklat en bättre metod för radarstyrning av PTZ-kameror?

Det slog oss att tillverkare av radarsensorer framstår som nöjda med att få in objektet i kamerans FOV.  Axis å andra sidan, vars DNA är kameror, sätter larmoperatörens upplevelse främst.  

Men det finns olika metoder för att lösa uppgiften avseende styrning av PTZ-kamera. Antingen så låter man radarsystemet, att frekvent skicka positioner till PTZ-kameran, för att hålla objektet i kamerans FOV. Eller så kan man använda mer avancerade algoritmer för att beräkna objektets position och rörelseriktning i avsikt att styra PTZ-kameran på ett sätt som motsvarar upplevelsen av hur en operatör som styr med joystick. 

Skillnaden mellan de olika tillvägagångssätten är slående. Resultatet är en mjukare och mer behagligare upplevelse för operatören. Men kanske än mer viktigt, Axis metod innebär att kamerans kontrastfokus fungerar bättre och dessutom att bildsensorn levererar högre bildkvalitet. Vi beslutade oss för, med inspiration från Axis, att utveckla en egen driver för PTZ-styrning. Förra veckan genomförde vi de sista testerna av betaversionen av vår Smooth Cueing och idag är det dags att lansera Securify Smooth Cueing ver 1.0.

Sammantaget så innebär Smooth Cueing en bättre användarupplevelse för larmoperatören samtidigt som videoanalysens prestanda indirekt ökar och därmed perimeter-systemets förmåga att detektera och filtrera bort falsklarm (POD vs FAR). 

 
 
                                                                                                                                                       

Lösningen bygger på Securify RTT-server integrerad till Spotters RMS (NetworkedIO). Smooth Cueing version 1.0 stödjer PTZ-kameror från Axis. I kommande release planeras stöd även för Bosch. 

En skrynklig t-shirt är förvisso en t-shirt men inget vi nöjer oss med. Smooth är nyckelordet.  

Securify ställer ut på SKYDD den 25-27:e oktober 2022. Besök vår monter A16:20 för en presentation av Smooth Cueing och andra innovativa lösningar för perimeterskydd. 

Arkitekturen är relativt enkel:

En webbserver i vår RTT-mellanprogramvara tar emot alla HTTP-anrop från NIO som ska till kameran. Anrop tas emot av RTT och skickas vidare till kameran och svaret skickas tillbaka till NIO. Detta gäller för alla anrop men inte för anrop som försöker styra kameran till en absolut position. Genom att veta var kameran är och var den ska vara beräknar vi kontinuerligt panorerings- och tilthastighet och skickar detta som kommandon till kameran. Nyckeln här är att vi använder API-kommandon för kontinuerlig hastighet och inte API för absolut positionerings.

RTT Datablad

We iron out the wrinkles
Securify AB, Richard Ankarman 11 October, 2022
Share this post
Labels
Archive