Intrångsskydd över vatten

Securify AB, Richard Ankarman

2021.05.26

Introduktion till system för intrångsskydd över vatten.

Syftet med videon är att ge en förståelse för de olika moment som ingår i en larmhändelse; detektera, verifiera, klassificera, identifiera och agera.
Videon avslutas med en skärminspelning av hur samtliga sensorer
kan presenteras i Milestone VMS.

1. Med hjälp av radar kan stora vattenytor övervakas och objekt Detekteras.

2. Radarsystemet styr automatiskt PTZ-kameror mot mål som kvalificerats och därmed kan detektionen Verifieras. 

3. Med hjälp högupplöst video från en PTZ-kamera så kan spårade objekt Klassificeras. 

4. För att särskilja behöriga från obehöriga så finns även AIS integrerat till systemet så möjliggörs Identifiering som innebär att antalet oönskade larm minimeras. 

5. Sista steget Agera visar ett exempel på möjligheterna med ett pilotlöst* drönarsystem.

*I detta exempel har vi av praktiska skäl använt oss av vanlig drönare (Mavic 2 Pro) med pilot. Videon är analyserad och objekten klassificerade med hjälp av Ultinous U-alarm (ai video analys).